مایع  ترمز DOT3

رایج ترین مایع ترمز، مایع  ترمز DOT3 است. از مزایای استفاده از این مایع ترمز می توان در دسترس بودن و ارزان بودن آن اشاره کرد. از معایب این دسته از مایع ترمزها نیز می توان توانایی فوق العاده آن ها در انحلال رنگ و توانایی زیاد آنها در جذب رطوبت را نام برد. جذب رطوبت و ناخالصی سبب پایین آمدن نقطه جوش و درنتیجه کاهش کارایی مایع ترمز می شود.مایع ترمز DOT4

مایع ترمز DOT4 مایع ترمزی است که برای برخی از خودروهای سنگین یا پر شتاب استفاده می شود.

فواید استفاده از این مایع ترمز عبارتند از:

     این نوع مایع ترمز در اکثر مکان ها در دسترس می باشد.

     توانایی جذب رطوبت مایع ترمز DOT4 کمتر از مایع ترمز DOT3 می باشد.

     نقطه جوش مایع ترمز DOT4 از نقطه جوش مایع ترمز DOT3 بالاتر بوده و این ویژگی قابلیت این نوع مایع ترمز را برای استفاده در خودروهای با سرعت و فشار کاری بالا که سبب تولید گرمای زیاد می شود را افزایش می دهد.تفاوت مایع ترمز زرد و آبی در چیست؟

در سیستم ترمز خودرو بر اثر اصطکاک حرارت ایجاد می شود. مایع ترمز آبی دارای مقاومت گرمایی بالاتر نسبت به مایع ترمز زرد می باشد. با توجه به این ویژگی، مایع ترمز زرد برای خودروهای سواری سبک و مایع ترمز آبی در خودروهای سواری سنگین تر مورد استفاده قرار می گیرد.

مایع ترمز یک ماده جذب کننده رطوبت است. باید این مورد را در نظر گرفت که رطوبت سبب از بین رفتن خواص مقاومت گرمایی مایع ترمز می شود. مایع ترمز آبی جذب رطوبت کمتری نسبت به مایع ترمز زرد دارد. در بلند مدت مقاومت گرمایی مایع ترمز آبی نسبت به مایع ترمز زرد بالاتر است.