ضدیخ آماده مصرف کاسپین 50-50

این ضدیخ بدون نیاز به آب و به صورت آماده مصرف می شود. نقطه انجماد این ضدیخ تا دمای -37 درجه است و از نظر خواص ضد جوش یک حالت بهینه می باشد. این ضدیخ خواص عمومی مورد نظر شامل خواص ضد انجماد، ضد جوش و ضد زنگ زدگی و خوردگی و ضد کف، مقاومت حرارتی و  انتقال حرارت را دارا می باشد. از عمده مشکلاتی که مصرف کنندگان ضدیخ با آن مواجه هستند شامل تهیه آب مناسب برای اختلاط و نسبت صحیح اختلاط ضدیخ است. ضدیخ آماده کاسپین علاوه بر اینکه دو مسئله فوق را برای مصرف کننده تسهیل می نماید موجب صرفه جویی در وقت مصرف کننده می گردد.

ضدیخ سوپر کاسپین

سوپر ضدیخ کاسپین با مطالعه دقیق بر روی خودروهای موجود در کشور و نوع آلیاژهای فلزی و پلیمری بکار رفته در موتور آنها جهت حداکثر سازگاری با فناوری این موتورهای و آب و هوای ایران فرموله شده است این ضدیخ دارای خواص ضد انجماد، ضد جوش، ضد زنگ زدگی، خوردگی، ضد کف، مقاومت حرارتی و انتقال حرارت مناسب می باشد. این ضدیخ مطابق با استاندارد ملی ایران، شماره 338 است. استفاده از ضدیخ برخلاف اسم عمومی آن فقط مختص فصول سرد نبوده و با توجه به سایر خواص آن باید در تمام فصول سال جهت محافظت از موتور خودرو مورد استفاده قرار بگیرد.  اهمیت استفاده از ضدیخ در فصول گرم سال خواص ضد جوش ضدیخ می باشد. از طرف دیگر در شرایط کارکرد گرم موتور و تشدید آن در فصول گرم حفاظت خوردگی قطعات فلزی موتور اهمیت بالائی پیدا می کند. عدم استفاده از ضدیخ در فصول گرم و نبودن مواد جلوگیری کننده از خوردگی در این شرایط می تواند موجب خوردگی قطعات فلزی و ایجاد مشکل در سیستم خنک کننده موتور گردد و افزایش مجدد ضدیخ در فصل سرد این خسارت را نمی تواند جبران نماید. ضدیخ غلیظ نباید به طور مستقیم در سیستم خنک کننده اضافه شود. بهترین نسبت آب به ضدیخ نسبت 50 درصد می باشد. برخلاف تصور عامه ضدیخ غلیظ نقطه انجماد پایین ندارد و افزایش آن به طور مستقیم می تواند میزان انتقال حرارت را کمتر نماید، میزان خوردگی را افزایش داده و نقطه انجماد نامناسبی ایجاد کند. بر این اساس قبل از استفاده این ضدیخ باید براساس نقطه انجماد مورد نظر و مطابق با جدول مندرج روی لیبل ضدیخ با آب مناسب مخلوط شده و سپس به سیستم خنک کننده اضافه گردد. منظور از آب مناسب، آبی است که فاقد املاح باشد. مانند: آب مقطر. وجود املاح در آب می تواند موجب صدمه به مواد افزودنی ضدیخ و درنهایت ایجاد خوردگی در سیستم خنک کننده گردد